©2018 by Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjunga. Proudly created with Wix.com

Apie mus

Jungtinės Karalystės Lietuvių Jaunimo Sąjunga (JKLJS) yra nepolitinė ir nepartinė jaunimo organizacija, registruota Jungtinėje Karalystėje ir veikianti savanoriškais, ne pelno siekiančiais tikslais. JKLJS buvo įkurta 1958-ais metais. Kurį laiką Sąjungos veikla buvo prigesusi, bet 2006 metais organizacija buvo atkurta. JKLJS vienija visus Jungtinėje Karalystėje gyvenančius lietuvius, siekia puoselėti jų tautinį tapatumą ir lietuviškas tradicijas, bet skatinti visuomeninę integraciją Jungtinėje Karalystėje. Organizacija skatina lietuvių jaunimo tobulėjimą akademinėje, visuomeninėje ir profesinėje srityse, bei jaunimo ryšių stiprinimą su Lietuvą ir Lietuvos institucijomis. JKLJS taip pat atstovauja jaunimą įvairiose politinėse konsultacijose bendruomenei svarbiais klausimais Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje. 


JKLJS organizuoja įvairias diskusijas lietuvių bendruomenei aktualiais klausimais, pastaruoju metu ypač didelį dėmesį teikdama dvigubos pilietybės, Brexit bei Globalios Lietuvos idėjoms. 2016-ais metais organizacija padėjo bendruomenei registruotis balsavimui rinkimuose bei suorganizavo kandidatų į Seimą debatus Londone. Nuo 2018-ųjų organizacija rengia “Auksinio Proto” žaidimus, kurie subūrė aktyvią jaunimo bendruomenę. Kiekvienais metais JKLJS pritraukia vis daugiau Jungtinėje Karalystėje gyvenančio jaunimo į renginius - diskusijas, valstybinių švenčių minėjimus bei socialinius renginius. Organizacija visada laukia naujų narių bei savanorių, kurie prisidėtų prie JKLJS veiklos. JKLJS yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) dalis, aktyviai bendraujanti ne tik su kitomis Jungtinėje Karalystėje veikiančiomis lietuvių organizacijomis, bet taip pat ir lietuvių jaunimo sąjungomis kitose šalyse. Šiuo metu JKLJS valdybos pirmininke vienerių metų kadencijai išrinkta Marija Antanavičiūtė

 

JKLJS Komanda

Marija Antanavičiūtė

Valdybos pirmininkė

Eligijus Jakavickas

Valdybos vice-pirmininkas

Ieva Steponavičiūtė

Iždininkė

Eglė Pugačiauskaitė

Sekretorė

Antanas Jocius

Valdybos narys

Karolina Stravinskaitė

Valdybos narė

Paulė Tulevičiūtė

Valdybos narė

 

Buvę JKLJS Valdybos Pirmininkai

Vladas Oleinikovas

2017

Laura Hanning Scarborough

2016

Rūta Remutytė

2015

Darius Tamauskas

2014

Vytautas Jackevičius

2013

 

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjunga

JKLJS yra Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) narė. PLJS yra nepriklausoma, nepolitinė, savanoriškumo pagrindu veikianti jaunimo organizacija, kurios pagrindinis tikslas – atstovavimas pasaulio lietuvių jaunimo interesams.PLJS oficialiai įsikūrė 1972 m. per II PLJK studijų dienas Kento universitete, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šiandien PLJS vienija daugiau nei 30 jaunimo sąjungų ir bendruomenių visame pasaulyje.


PLJS organizacijos misija – išlaikant ir puoselėjant lietuvišką tapatybę, kurti aktyvią bei pilietišką jaunimo bendruomenę užsienyje.

Pirmą kartą lietuvių jaunimas užsienyje į Kongresą susibūrė dar 1966-aisiais metais JAV. Jau antrojo Kongreso metu įsikūrė Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga, egzistuojanti nuo 1972-ųjų metų ligi dabar. Lietuvių bendruomenių aktyvumą ir misiją užsienyje sąlygojo prasta Lietuvos situacija – okupacija, neaiškumas dėl tolimesnio tautos likimo. Todėl lietuviška veikla užsienyje buvo orientuota į kultūros ir tapatybės išlaikymą bei diplomatinį darbą Lietuvos labui.

1990 m. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, pasikeitė pasaulio lietuvių statusas bei misija, ir prasidėjo naujas organizacijos etapas. Stiprios ir telkiančios misijos praradimas sumažino organizacijos patrauklumą ir reikšmę. Keliolika metų organizacija buvo neaktyvi. Tačiau 2004 m. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą ir atsivėrus šalies sienoms, per keliolika metų išvyko apie 700 tūkst. lietuvių. Todėl šiandien užsienio lietuvių organizacijų vaidmuo yra itin reikšmingas, puoselėjant lietuvišką tapatybę, padedant stiprinti lietuvių bendruomenes užsienyje ir jų ryšius su Lietuva, ir gerinant sąlygas norintiems sugrįžti į Lietuvą


PLJS tinklalapis:http://www.pljs.org

PLJS Facebook puslapis: https://www.facebook.com/PLJS.org/

 

Susisiekite

Susisiekite su JKLJS pirmininke: chair@jkljs.org

Susisiekite su JKLJS valdyba: valdyba@jkljs.org

Bendraukite su mumis Facebook paskyroje: https://www.facebook.com/JKLJS.org/  

 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now